Call Us Now: +420 774 287 476

lamp

Výkup odpadových plastů

Vykupujeme plastové odpady z výroby ve formě zmetků, obalů, vtoků, odřezků, obalových fólií, kanystrů, přepravek, špulek atd.

Vykupujeme také materiál ve formě drtě či regranulátu, případně zbytková množství originálních materiálů.

Základní podmínkou výkupu je čistota a vytřídění plastů na jednotlivé druhy, neboť každý druh plastu má své specifické vlastnosti.

Rozmanitost forem a materiálů je v plastech veliká, pro lepší posouzení možností výkupu proto doporučujeme nejlépe zaslání fotografie či reprezentativního vzorku, případně Vás osobně navštívíme.

Zabýváme se hlavně nákupem tříděných plastových odpadů, prodejem plastových drtí a PVC, LDPE, HDPE, PP fólií.

 

Seznam přijímaných odpadů

Katalog. č. Název odpadu Kategorie                         
02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) O
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O
07 02 13 Plastový odpad O
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 05 Kompozitní obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
16 01 19 Plasty O
17 02 03 Plasty O
19 12 04 Plasty a kaučuk O
20 01 39 Plasty O
20 03 07 Objemný odpad O

 

Info o firmě

Jsme rodinná firma, která se od roku 2010 pohybuje v oboru zpracování plastů a specializuje se na zpracování (recyklaci) technických a odpadových plastů.

Zabýváme se

 • výkupem odpadových plastů, drtí a regranulátu
 • export plastových odpadů, drtí a regranulátů
 • prodej plastových odpadů, drtí a regranulátů

Nabízíme profesionální přístup společnosti i našich zaměstnanců. Ve spolupráci s našimi zákazníky klademe důraz na osobní jednání, spolehlivost, důvěru.

 

Plastový odpad získáváme převážně z prvovýroby, výkupem od firem, které:

 • vstřikují spotřební zboží (květináče, kýble, kanystry, plastové nádobí, hračky apod.),
 • produkují odpad při výrobě primárního plastového materiálu

plastový odpad získáváme také:

 • z automobilového průmyslu a
 • z firem, kde se vyskytuje tvrdý plastový odpad

 

Princip recyklace plastů

Recyklace plastů je proces renovace zbytkových nebo odpadních plastů a zařazení materiálu do užitečních produktů, někdy úplně v odlišných formách od jejich původního stavu. Recyklace plastů je strategie, která opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování životního prostředí škodlivinami. Typicky se plasty nerecyklují do stejného typu plastu a produkty vyrobené z recyklovaných plastů někdy nejsou recyklovatelné. Recyklace se dělí na přímou a nepřímou. Přímá recyklace znamená znovu využití věci bez další úpravy. Nepřímá recyklace zahrnuje znovu využití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu.

V procesu recyklace plastů se odpady stávají vstupními surovinami pro výrobu nových produktů. Využitím moderních technologií a složitých technologických postupů se odpady mění na mnoho výrobků od plastové drtě po plastové hračky.

 

Plasty vhodné k recyklaci:

 • 15 01 02 – Plastové obaly
 • 15 01 05 – Kompozity
 • 15 01 06 – Směsné obaly
 • Fólie
 • Sáčky
 • plastové tašky
 • obaly
 • stretch fólie

Plasty nevhodné pro recyklaci:

 • mastné obaly
 • obaly se zbytky potravin
 • obaly od nebezpečných látek

 

Význam recyklace:

Pro ekologii má recyklace plastů veliký význam, protože díky recyklaci je využito velké množství odpadů, které by jinak skončilo na skládce a výrazně by znečišťovalo životní prostředí.